Reply to comment

Ik maak al routes, is een Beginners cursus nog nodig?

Dit is een moeilijke vraag, want het verschilt enorm per cursist. Maar wat niet moeilijk is, is het feit dat we vaak onszelf overschatten.
Er komen regelmatig mensen naar een Mapsource Garmin cursus die eigenlijk nog niet goed weten wat hun toestel allemaal kan en vanuit die hoedanigheid zeggen we dat het altijd verstandig is om een beginners cursus te volgen.
 
Wanneer weet u wat uw toestel kan?

 • Routes kunnen maken in uw toestel (meer dan A naar B routes).
 • Wisselen scherm van Koers boven naar 3D
 • POI op de route zoeken
 • Route is door een reden herberekend, weet u dit op te lossen?
 • Routeringsinstellingen en de vermijdingen, welke effecten hebben die allemaal?
 • Hoe lees ik het trackarchief uit?
 • Wat houd U-Bochten vermijden in?  (dit zijn echt geen haarspeldbochten!)
 • Meer dan 10 routes in uw toestel zetten (zumo660)
 • ..........

 

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Textual smileys will be replaced with graphical ones.
 • Twitter-style @usersnames are linked to their Twitter account pages.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.