Reply to comment

Een invulformulier geeft een fout, wat nu?

 Het inschrijfformulier werkt eigenlijk altijd goed, maar let op, veel van de velden zijn verplicht om in te vullen, deze velden zijn gemarkeerd met een oranje sterretje  *   

 

Misschien bent u vergeten te kiezen tussen Dhr of Mevr  of op het Privé GPS aanvraagformulier te kiezen voor het type computer Windows of Mac OS X als u dit vergeet zal het formulier een foutmelding geven.

 

Als u op aanvragen/inschrijven drukt en het is niet goed ingevuld krijgt u de volgende foutmelding:

Invalid entries found. Please correct and submit again

(verkeerde waarden gevonden, corrigeer uw fouten en probeer opnieuw)

 

Als u nu op OK klik, worden onder de fouten in het formulier met tekst verteld dat de ingevulde waarde fout is (kan ook nog leeg zijn)

 

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat de formulieren van een echte storing last hebben, probeert u het dan een paar uur later opnieuw, grote kans dat de storing dan inmiddels is verholpen.

 

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Textual smileys will be replaced with graphical ones.
  • Twitter-style @usersnames are linked to their Twitter account pages.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.