Algemene voorwaarden - Website

Deze website wordt gepubliceerd door Pietersma Diensten. Gebruik van deze website betekent aanvaarding van deze onderstaande algemene voorwaarden. Indien u hiermee niet akkoord gaat, mag u de site niet gebruiken.

De websites met internetadres www.pietersma-opleidingen.nl en www.gps-expert.nl en en alle informatie die op deze websites is geplaatst, is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland en België. Deze websites bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en grafisch materiaal. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij Pietersma Diensten. Pietersma Diensten behoudt zich al haar rechten voor.

Alle informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat informatie niet geheel juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Pietersma Diensten is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Deze internet site bevat links naar externe, - niet Pietersma Diensten - sites. Dit feit impliceert op geen enkele wijze zeggenschap over, of goedkeuring van, de inhoud van deze sites of enige connectie tussen de exploitanten daarvan en Pietersma Diensten. Ook wijzigingen in prijzen en uitvoeringen worden voorbehouden.