Privacy verklaring

GPS Expert is een onderdeel van Pietersma Opleidingen.

 

Pietersma Opleidingen streeft ernaar om de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van haar website zoveel mogelijk te waarborgen. De veiligheid van informatie die via internet wordt overgebracht kan echter niet worden gegarandeerd. In de volgende paragrafen vindt u een algemene omschrijving van het soort informatie dat op Pietersma Opleidingen-websites worden verzameld en van de manier waarop Pietersma Opleidingen daarvan gebruikt maakt.

 

Persoonsgegevens

Pietersma Opleidingen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere informatie uitsluitend als deze op vrijwillige basis op de website aan Pietersma Opleidingen is doorgegeven. De door ons opgeslagen gegevens zijn dan ook altijd overeenkomstig de door u verstrekte gegevens. Pietersma Opleidingen of de bedrijven waarmee Pietersma Opleidingen samenwerkt, verzamelt deze gegevens onder andere om de volgende redenen:

  • om het niveau van de dienstverlening en de inhoud van de website te verbeteren

  • om u de informatie te kunnen verschaffen waarom u hebt verzocht

  • om uw mening over onze diensten te kunnen vragen

  • en in het algemeen voor interne doeleinden


Pietersma Opleidingen verstrekt onder geen enkele voorwaarde uw persoonlijke gegevens aan externe adverteerders.

Conform de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (in Nederland is dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens), kan het zijn dat u het recht heeft om van Pietersma Opleidingen (de verantwoordelijke) een uitdraai te ontvangen van de gegevens die wij over u verzameld hebben en eventuele onnauwkeurigheden in die gegevens te laten verbeteren.

 

Overige gegevens

Ten behoeve van intern beheer en statistiek kan Pietersma Opleidingen daarnaast ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken aan onze websites, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze websites en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die geheim blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van deze website, zodat wij deze kunnen verbeteren. Wij kunnen die informatie ook delen met andere Pietersma Opleidingen bedrijven.

 

Het gebruik van IP-adressen

Een Internet Protocol (IP) adres is een groep cijfers die automatisch wordt toegekend aan uw computer telkens wanneer u inlogt bij uw internet service provider of via het local area network (LAN) of wide area network (WAN) van uw organisatie. Webservers identificeren uw computer automatisch op basis van het IP-adres dat er, terwijl u on-line bent, aan is toegekend. Pietersma Opleidingen verzamelt IP-adressen voor de systeemadministratie en om het gebruik van onze websites te controleren. Wij koppelen normaal gesproken het IP-adres van een gebruiker echter niet aan informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Dit betekent dat elke bezoek van een gebruiker wordt geregistreerd, maar dat die gebruiker voor ons anoniem blijft. Wij kunnen echter IP-adressen gebruiken voor het identificeren van gebruikers van onze site als wij dit noodzakelijk achten om naleving van de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze website af te dwingen of om onze dienstverlening, onze site of andere gebruikers te beschermen.